Kuusiku Lennuklubi

DTO Kuusiku Lennuklubi

Kuusiku Lennuklubi on asutatud 2023 aastal eesmärgiga taasalustada purilennuõpet Põhja-Eestis ning propageerida purilendu kui aktiivset hobi. Arendada ja populariseerida lennundust, käitada lennuaparaate, luua õppe- ja treeningkeskus vastava kategooria pilootide koolitamiseks ja nende professionaalsete oskuste arendamiseks. Lennuklubi asutati mittetulundusühinguna, mille peamine tegevuskoht on Raplas asuv Kuusiku lennuväli. Peamiseks startimise viisiks kasutatakse vintsistarti, kus pika köiega tõmmatakse purilennuk kuni 500m kõrgusele. Purilennu kursuse käigus praktiseeritakse starti puksiirlennukiga. 

Kuigi klubi põhitegevuseks on lennuõpe, siis ei ole vähem tähtsam ka klubi sotsiaalne külg, mille hulka kuuluvad: ühisüritused, grillimised, lennuvälja ja tehnika hooldamine, teiste lennuklubide külastamine ja võistlemine.

Tutvustuslend on hea viis testida ennast ning veenduda, kas purilennundus on just õige hobi. 

Algkursus käigus tutvustab klubi instruktor lennukit, tema ohutusvahendeid, kui ka esmaseid piloteerimisvõtteid. Koos tehakse kuni kolm lendu, tavaliselt kestab üks lend 10-15 min, kuid vajadusel saab maanduda mõne minuti jooksul. Harvad ei ole korrad, kus võetakse ette pikemaid lende.

Purilennu kursus koosneb kahest peamisest osast, teooriakursusest ja lennukoolitusest. Teooriakursus kätkeb alates purilennuki ehitusest, aerodünaamikast, protseduuridest lennuväljal, kuid ka lennundusseadust, inimfaktorit, meteoroloogiat jpm ehk siis kõike vajalikku, mida on vaja teada, et ohutult purilennukiga lennata. lennukoolituse teine osa on praktiline lendama õppimine, mis on jagatud eraldi harjutusteks. Täpsem info on kirjas kinnitatud õppeprogrammis.